Personeel

De kwaliteit van test- en kalibratieresultaten is in belangrijke mate afhankelijk van de ‘kunde’ van het personeel.

Leden van BELAB ondervinden dan ook regelmatig problemen i.v.m. aantonen van competenties, zoals bijvoorbeeld:

  • Wat is een adequate training voor de verschillende functies?
  • Hoe kunnen niet-formele vormen van opleidingen afdoende aangetoond worden?
  • Wanneer is iemand gemachtigd om resultaten te interpreteren of rapporten goed te keuren?
  • Hoe verlopen 2e lijnscontroles binnen het bedrijf?

Eenduidige antwoorden kunnen hierop niet gegeven worden, maar BELAB zoekt oplossingen door:

  • uitwisselen van ervaringen tussen BELAB-leden
  • overleg met BELAC
  • EUROLAB cook books
  • EURACHEM guides
  • Opleidingen TrainMIC