Missie

BELAB groepeert ALLE Belgische laboratoria

  • BELAB richt zich op laboratoria uit alle sectoren die actief zijn op het vlak van analyses, inspectie of kalibratie.
  • BELAB is een VZW die zowel private als publieke organisaties omkadert .
  • De leden van BELAB zijn actief in verschillende domeinen: van bouw tot voeding, van textiel tot farmacie, …

BELAB staat voor kwaliteit

  • BELAB verenigt al tientallen jaren laboratoria die kwaliteit hoog in hun vaandel voeren.
  • De meeste leden zijn dan ook geaccrediteerd via BELAC (voorheen BELTEST en BKO).

BELAB vertegenwoordigt zijn leden bij BELAC, de coördinatiecommissie en de Nationale Raad voor accreditatie

  • BELAB behartigt de belangen van de leden via 6-maandelijks overleg met BELAC, waar ze vertegenwoordigd is met 4 zetels.
  • BELAB laat ook haar stem gelden bij de opmaak van BELAC procedures.

BELAB organiseert workshops en informatievergaderingen.
Deze worden steeds interactief georganiseerd. BELAB informeert over de nieuwste evoluties op het vlak van kwaliteitsbewaking. Deelnemende leden kunnen hun stem laten horen en krijgen een unieke kans tot vakoverschrijdende netwerking.

BELAB volgt de Europees en Belgisch normen en wetgeving op de voet.
Via EUROLAB, EURACHEM en TrainMIC ontvangt BELAB interessante informatie, die verdeeld wordt aan de leden via mailings, Linked-In (ledenforum) en informatievergaderingen.