Middelen

De meetmiddelen hebben een dominante impact op het eindresultaat van een proef. Ze zijn meebepalend voor de onzekerheid van een meetresultaat.

Vereisten omtrent het bepalen van meetonzekerheid bij kalibraties zijn door de jaren heen ook geëvolueerd. Niet alleen de middelen moeten onder controle gehouden worden, maar ook de kwaliteit van de leveranciers zelf moet meer en meer bewaakt worden. Geaccrediteerde labs moeten zich telkens aanpassen.

BELAB biedt een forum aan labs om hierover onderling te overleggen en om hun vragen (eventueel anoniem) voor te leggen aan BELAC.