Methoden

Methodes omschrijven de kernactiviteiten van elk laboratorium. Vragen en problemen kunnen opduiken in elke stap van het proces:  van staalname tot berekening en rapportering.

Het thema meetonzekerheid en validaties van methodes is al herhaalde malen aan bod gekomen in BELAB workshops en vergaderingen.

BELAC heeft door de jaren heen de vereisten i.v.m. interlaboratorium verstrengd.

BELAB heeft daarover talrijke vragen ontvangen en deze gerapporteerd naar BELAC toe.

BELAB heeft daarom enkele jaren geleden ook een eigen enquête uitgevoerd in verband met interlaboratoriumtests. De resultaten hiervan zijn ook doorgegeven en overlegd met BELAC. BELAC heeft deze intern verder besproken met de auditeurs.