Management

Geaccrediteerde laboratoria hanteren een specifieke norm (ISO 17025,…) en moeten hiervoor voldoen aan een hele reeks vereisten wat betreft het beheer van hun organisatie, zoals op het vlak van:

  • management review
  • beleid
  • klachten
  • verbeteringsacties
  • beheer documentatie
  • personeelsbeheer
  • beproevingsmethodes en validaties

Deze thema’s komen aan bod in documentatie verspreid via BELAB.

Eurolab en EURACHEM ontwikkelen verschillende ‘cook books’ en ‘guides’ over deze thema’s, die via linked-in en via deze website (link ‘documenten’) verspreid worden naar de leden.

Binnen BELAB worden deze besproken in hun Belgische context.