Geaccrediteerde laboratoria welkom op BELAC infosessies norm ISO/IEC 17025/2017

In  november 2017 werd de norm ISO/IEC 17025:2017 gepubliceerd. Deze norm vervangt de norm ISO /IEC 17025:2005.  De Europese en internationale accreditatie-organisaties (EA en ILAC) leggen op dat alle geaccrediteerde laboratoria werken conform de norm ISO/IEC 17025:2017 binnen de 3 jaar volgend op de datum van publicatie, m.a.w. voor 1 december 2020. Vanaf deze datum is een accreditatie volgens  ISO/IEC 17025:2005 niet meer geldig.

BELAC heeft een transitieplan uitgewerkt voor de overdracht van accreditaties naar de versie 2017 van de norm ISO/IEC 17025. 

BELAC organiseert 4 infosessies waarop de inhoud van de nieuwe versie van de norm (en in het bijzonder de punten waaraan speciale aandacht moet worden besteed door laboratoria en accreditatie-auditoren) alsook de invoering van het transitieplan, worden besproken.

Deze sessies worden beschouwd als onderdeel van de continue opleiding voor de betrokken BELAC-auditoren die, gezien het belang van het onderwerp, worden aangespoord om deel te nemen. De leden van het BELAC Accreditatiebureau worden eveneens uitgenodigd.

Gezien de uitstekende samenwerking tussen Belac en Belab, zijn we verheugd dat ook vertegenwoordigers van de geaccrediteerde laboratoria worden verwelkomd (maximaal 2 personen per laboratorium) tijdens één van deze sessies.

Deze sessies gaan door op:

  • Sessie 1: donderdag 22 maart 2018 van 9:30 tot 12:30 (Nederlands)
  • Sessie 2: donderdag 22 maart 2018 van 14:00 tot 17:00 (Frans)
  • Sessie 3: donderdag 29 maart 2018 van 9:30 tot 12:30 (Frans)
  • Sessie 4: donderdag 29 maart 2018 van 14:00 tot 17:00 (Nederlands)

Adres: PACHECO Center - Pachecolaan 13 - 1000 Brussel

We zouden het op prijs stellen als u BELAC per e-mail (belac@economie.fgov.bevóór 15.02.2018 laat weten aan welke sessie u wenst deel te nemen. Zij respecteren hierbij uiteraard de volgorde van de inschrijvingen.