Audits

Zowel interne als externe audits zijn een noodzakelijke onderdeel van het accreditatieproces.
Om uw accreditatie te behalen/behouden, is het belangrijk om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van de auditprocedures en -vereisten van BELAC.

Een veel voorkomend probleem is bijvoorbeeld het verschil in beoordeling tussen verschillende auditoren.

BELAB verzamelt de opmerkingen en suggesties van haar leden i.v.m. audits.
Dringende opmerkingen worden via mail aangekaart bij het bestuur van BELAC.

Algemene zaken worden gegroepeerd  en voorgelegd op de semestriële overlegvergaderingen met BELAC of op de algemene vergadering van BELAB, waar BELAC steeds aanwezig is en vragen van leden beantwoordt.