Accreditatie

BELAB vormt een belangrijk platform voor overleg i.v.m. accreditatie, zowel onder de leden, met de Belgische overheid als met Europese organisaties:BELAB vormt een belangrijk platform voor overleg onderling alsook overleg op niveau van accreditatie in België en Europa.

De sectoren vertegenwoordigd in BELAB hebben elk eigen aandachtspunten, maar door onderling overleg kunnen belangrijke punten gemeenschappelijk verdedigd worden.

BELAB vertegenwoordigt haar leden op 6-maandelijks overlegvergaderingen met de accrediterende overheid (BELAC).
BELAB laat haar stem gelden bij de opmaak van BELAC procedures die gehanteerd worden door de auditeurs en/of BELAC coördinator.
Daartoe verzamelt BELAB reacties en commentaren van de leden, o.a. via enquêtes of mailings.

BELAB is met 3 zetels vertegenwoordigd in de Coördinatiecommissie van BELAC en met 1 zetel in de Nationale Raad voor Accreditatie.
Enkele voorbeelden van onderwerpen die reeds aan bod kwamen op het overleg met BELAC:

  • Inhoud en timing van auditrapporten
  • Mogelijkheid tot flexibele scope
  • Kostprijs van het audits
  • Interpretatieverschillen tussen auditors en objectiviteit
  • Gewijzigde accreditatieprocedures: aanvraagprocedure, rapportmodules,…

BELAB vertegenwoordigt België op Europees niveau in EUROLAB, EURACHEM en het Europese projectTrainMIC