10th Symposium of the Scientific Committee of the Belgian Food Safety Agency

Wij maken u hierbij graag attent op de nieuwe informatie die beschikbaar is op de website van het FAVV met betrekking tot het Wetenschappelijk Comité en meer bepaald over: het "10th Symposium of the Scientific Committee of the Belgian Food Safety Agency" op 28/11/2014. Deze keer met als titel : "Improving the safety of the food chain trough risk prevention in plant and animal production". U bereikt deze informatie via volgende link.