NEW | ISO 17025 - new revision has been published end of November 2017!

Iedereen die betrokken is bij het onderhouden van een accreditatie volgens de ISO 17025 is er al van op de hoogte : er is een internationaal akkoord over de inhoudelijke wijzigingen aan de norm. En er zitten heel wat verschuivingen & wijzigingen aan te komen. De nieuwe norm werd eind november 2017 officieel gepubliceerd (zie https://www.iso.org/standard/66912.html). In de loop van het (vroege) voorjaar van 2018 zullen er dan informatiesessies, verhelderingsnota's en opleidingen volgen.  Hier vindt u alvast de eerste indrukken van Eurachem over de nieuwe versie van de norm. Volg onze communicatie om op de hoogte te blijven ...

Toutes les personnes impliquées dans le maintien d'une accréditation selon la norme ISO 17025 en sont déjà conscients: il existe un accord international sur les modifications substantielles de la norme. Et il y en a beaucoup de changements à venir. La nouvelle norme était officiellement publiée au fin du mois de novembre 2017 (voir https://www.iso.org/standard/66912.html). Au cours du printemps 2018, des séances d'information, des notes explicatives et des formations suivront.   Voici déja les premières impressions de la part d'Eurachem.sur la nouvelle version de la norme. Suivez notre communication pour rester informé ...